Oficialii Ministerului FinanÅ£elor Publice (MFP) au hotărât cum vor fi verificaÅ£i românii care au averi suspecte pe care nu ÅŸi le pot justifica.

"SorinSursa: AGERPRES

Pentru selectarea persoanelor fizice supuse verificării fiscale prealabile documentare, Fiscul va identifica, evalua ÅŸi gestiona riscurile de nedeclarare a veniturilor persoanelor fizice, se prevede într-un proiect de act normativ, elaborat de MFP.

Cum identifică autorităţile riscurile? Există mai multe operaţiuni pe baza cărora specialiştii din ANAF vor decide care dintre contribuabili prezintă riscul de nedeclarare a averii:

Stabilirea surselor de date. În cadrul acestei operaÅ£iuni, sunt evaluate informaÅ£iile deÅ£inute de Fisc cu privire la persoanele fizice ÅŸi se stabileÅŸte ce date mai trebuie obÅ£inute pentru a identifica diferenÅ£ele dintre situaÅ£ia fiscală personală ÅŸi veniturile declarate la administraÅ£ia financiară.
Tot aici, se vor identifica sursele de date despre persoanele fizice, deţinute de autorităţi publice şi alte entităţi, necesare pentru a determina riscul de nedeclarare a veniturilor impozabile.

Culegerea datelor deÅ£inute de alte entităţi. Acest lucru se se realizează prin acces la bazele de date, solicitarea datelor necesare la entităţile deÅ£inătoare, informaÅ£ii primite de la autorităţi judiciare sau alte autorităţi publice naÅ£ionale sau internaÅ£ionale care deÅ£in informaÅ£ii în legătură cu situaÅ£ia fiscală personală a contribuabilului, precum ÅŸi informaÅ£ii obÅ£inute de organele fiscale din surse publice.

Formalizarea datelor în structura necesară analizei. Se efectuează asupra grupurilor masive de date, care există în bazele de date ale Fiscului sau din bazele de date ale altor autorităţi publice, interne ÅŸi externe, precum ÅŸi asupra datelor ÅŸi informaÅ£iilor punctuale, obÅ£inute din oricare alte surse.

Definirea caracteristicilor persoanelor fizice cu potenÅ£ial risc de nedeclarare. În acest context, autorităţile vor avea în vedere următorii indicatori fiscali ÅŸi patrimoniali privind persoanele fizice: veniturile declarate, creÅŸterea valorii patrimoniului, cheltuielile personale efectuate ÅŸi fluxurile de trezorerie.

Cum vor fi evaluate riscurile

Evaluarea riscurilor pe care persoanele fizice le prezintă din punct de vedere fiscal se realizează prin mai multe metode.

În primul rând, valoarea veniturilor declarate se va compara cu fluxurile de numerar ÅŸi cu valoarea creÅŸterii patrimoniale ÅŸi a cheltuielilor personale efectuate.

În al doilea rând, va fi evaluat riscul de nedeclarare. Riscul de nedeclarare reprezintă diferenÅ£a dintre veniturile declarate de contribuabili ÅŸi situaÅ£ia fiscală personală.

În al treilea rând, se stabileÅŸte riscul minim acceptat de administraÅ£ia fiscală. Pentru asta, reprezentanÅ£ii Fiscului verifică dacă veniturile se încadrează în diferenÅ£ele stabilite în limita prevăzută de Codul de procedură fiscală.

"DiferenÅ£a este semnificativă dacă între veniturile estimate calculate în baza situaÅ£iei fiscale personale ÅŸi veniturile declarate de contribuabili sau de plătitorii de venit este o diferenţă mai mare de 10%, dar nu mai puÅ£in de 50.000 lei", se arată în Codul de procedură fiscală.

Åži rudele contribuabililor cu risc vor fi verificate

Proiectul de hotărâre de guvern prevede exact cum vor fi gestionate riscurile pentru administraÅ£ia fiscală ale anumitor persoane fizice.

Astfel, informaÅ£iile vor fi procesate, după care va fi întocmită o listă cu persoanele care depăşesc riscul minim.

Apoi, vor fi făcute propuneri cu cine urmează să fie verificat în cadrul unei documentări prealabile, având în vedere valoarea riscului de nedeclarare, începând cu valoarea negativă cea mai mare stabilită.

Dacă, din informaÅ£iile deÅ£inute, organul fiscal identifică existenÅ£a în lista cu persoanele care depăşesc riscul minim a unor persoane carea sunt soÅ£/soÅ£ie, rude sau afini până la gradul al III-lea inclusiv, se propune analizarea concomitentă a tuturor acestor persoane.

Apoi, rezultatele verificărilor fiscale prealabile efectuate sunt valorificate prin actualizarea datelor ÅŸi informaÅ£iilor deÅ£inute cu cele obÅ£inute în cadrul verificărilor fiscale prealabile.

Prevederile sunt prezentate într-un proiect de hotărâre de guvern, elaborat de Ministerul FinanÈ›elor, pe care îl puteÈ›i consulta, dati click jos:

http://www.evz.ro/fileadmin/multimedia1/2011/iulie/08/proiect_HG_analiza_risc_PF.pdf

 

sursa:evz


About Post Author

Lasă un răspuns