Delta Dunării este a doua ca mărime din Europa ÅŸi cea mai bine conservată deltă din lume. În Deltă se dezvoltă în condiÅ£ii naturale 5.380 de specii de floră ÅŸi faună. Flora este reprezentată de 1.839 de specii, dintre care 678 de alge planctonice, 107 de licheni, 38 de macromicete ÅŸi 1.016 plante vasculare. Fauna numără 3.541 de specii, 3.061 nevertebrate ÅŸi 480 vertebrate.

 

""

 

 
SuprafaÅ£a RezervaÅ£iei Biosferei Delta Dunării este de 5 800 km2, din care:
 3 510km2 delta propriu-zisă – sectorul românesc,
- 1 145 km2 complexul lacustru Razim-Sinoie,
- 1 030 km2 apele marine până la izobata de –20 m,
- 13 km2 albia Dunării între Cotul Pisicii ÅŸi Isaccea (pe teritoriul României)
- 102 km2 lunca inundabilă a Dunării între Isaccea ÅŸi Tulcea.
 
Delta Dunării este situată pe teritoriul a 2 ţări (România ÅŸi Ucraina). SuprafaÅ£a totală a Deltei Dunării este de 580 000 ha, 82% pe teritoriul României ÅŸi 18% pe teritoriul Ucrainei.
 
În Deltă sunt
 2 244 de specii de insecte, 86 de specii de peÅŸti, 331 de specii de păsări ÅŸi 42 de specii de mamifere.
 
10 specii de păsări sunt monumente ale naturii ÅŸi 224 protejate prin ConvenÅ£ia de la Berna (ex. pelicanul comun ÅŸi pelicanul creÅ£, stârcul lopătar, egreta mare ÅŸi mică, lebăda mută ÅŸi cântătoare, piciorongul, călifarul alb ÅŸi roÅŸu, vulturul codalb).
 
""
 

Din 1991 până în 2004, Institutul NaÅ£ional de Cercetare a Deltei Dunării a inventariat speciile din cele 30 de ecosisteme ale Deltei. 34 de specii de floră ÅŸi 260 de faună sunt noi pentru România; 2 ÅŸi respectiv 37 sunt noi pentru ÅŸtiinţă.
 
În 2004, Institutul NaÅ£ional de Cercetare a Deltei Dunării a alcătuit Lista RoÅŸie, cu specii periclitate din cadrul RezervaÅ£iei. Lista conÅ£ine speciile ameninÅ£ate în Deltă sau pe plan european (chiar mondial), grupate în funcÅ£ie de
 gradul de periclitare.

Please follow and like us:
error

Lasă un răspuns