Un profesor de limbă română a făcut pentru „Adevărul“ un top al cuvintelor folosite incorect atât în scris, cât şi vorbire. Specialistul subliniază că termenii utilizaţi incorect în limba română devin în timp uzuali din cauză că sunt folosiţi frecvent în varianta greşită.

Cuvintele utilizate greşit din necunoaşterea normelor limbii devin în timp mai cunoscute decât forma lor corectă.   

1. „Genuchi, genuche, genunche, gerunchi” – forme incorecte întâlnite în limbajul curent pentru termenul „genunchi”.  Singura formă literară este „genunchi” care provine din latinescul genunculum.   

2. „Genoflexiune” – formă eronată folosită pentru termenul de „genuflexiune”. Greşeala se explică prin alăturarea prefixului „geno”, care înseamnă rasă, dar care nu are nicio legătură cu cuvântul „genuflexiune”. Termentul corect este format din rădăcina termenului „genunchi”, „genu -”.  

3. „Delicvent” – formă incorectă a termenului „delincvent” care se foloseşte din cauza confuziei potrivit căreia cuvântul provine de la „delict”.  

4. „Ştinţă” – formă incorectă a cuvântului „ştiinţă”, care înseamnă cunoaştere sau ansamblu de cunoştinţe.   

5. „Fregvent, segvenţă” – forme incorecte ale termenilor „frecvent”, „secvenţă”, greşeli care apar pe fondul consoană sonoră „v” care modifică şi consoana surdă „c”.   

6. „Secment” – formă incorectă a termenului „segment”, care provine din latinescul „segmentum” şi care nu are legătură cu „a secţiona”, aşa cum este asociat.  

7. „Substantivul lighean folosit în forma libean este o hipercorectitudine întâlnită şi în prezent”, a arătat profesorul.  

8. „Repercursiune” – formă incorectă a termenului „repercusiune”, cu sensul de urmare, consecinţă.  

9. „Greşală” – formă eronată a termenului „greşeală”, cuvânt format din radicalul „greş-” şi sufixul „-eală”.  

10. „Raiat” – formă eronată a termenului „reiat”, care înseamnă tip de material.   

About Post Author

Lasă un răspuns