BEST-EVENT.RO  CONTINUA CAMPANIA DE MEDIATIZARE A MARILOR ROMÂNILOR. VOTEAZÄ‚-Å¢I FAVORITUL! ACEASTÄ‚ CAMPANIE VA DURA TIMP DE 1 LUNÄ‚ ! CEI CARE VOTEAZÄ‚ POT AVEA PARTE DE O SURPRIZÄ‚ OFERITÄ‚ DE  BEST-EVENT.RO

 

 

 

 

             Nicolae Titulescu (n. 4 martie 1882, Craiova – d. 17 martie 1941, Cannes) a fost un diplomat È™i om politic român, în repetate rânduri ministru al afacerilor străine, fost preÈ™edinte al Ligii NaÈ›iunilor.

        Născut la Craiova ca fiu al unui avocat, È™i-a petrecut copilăria la moÈ™ia tatălui său în TituleÈ™ti, Olt. După terminarea liceului "Carol I" la Craiova în anul 1900 cu premiul de onoare, studiază dreptul la Paris obÈ›inându-È™i doctoratul cu teza Essai sur une théorie des droits éventuels.

       În 1905 s-a întors în România ca profesor de drept la Universitatea din IaÈ™i, iar în 1907 se mută în BucureÈ™ti. În urma alegerilor din 1912, devine deputat pe listele Partidului Conservator-Democrat condus de Take Ionescu, iar cinci ani mai târziu devine membru al guvernului lui Ion I. C. Brătianu ca Ministru al FinanÈ›elor.

       În vara anului 1918, împreună cu alÈ›i fruntaÈ™i români (Take Ionescu, Octavian Goga, Traian Vuia, Constantin Mille) înfiinÈ›ează la Paris Comitetul NaÈ›ional Român, cu scopul de a propaga în opinia publică internaÈ›ională dreptul poporului român la unitatea naÈ›ională, comitet recunoscut oficial de guvernele puterilor aliate ca organ plenipotenÈ›ial al naÈ›iunii române.

         În anii 1928 – 1936, Nicolae Titulescu a fost de mai multe ori Ministru al Afacerilor Străine. În primul ministeriat la Externe (1927-1928) are o contribuÈ›ie decisivă la acceptarea internaÈ›ională a punctului de vedere românesc cu privire la problema „optanÈ›ilor” maghiari, ridicată de Budapesta, precum că România ar fi discriminat la reforma agrară din 1921 pe marii proprietari (moÈ™ieri) maghiari transilvani. Diplomatul român a combătut reproÈ™ul guvernului maghiar, demonstrând clar corectitudinea efectuării reformei respective de către BucureÈ™ti.

          Începând din anul 1921 a funcÈ›ionat ca delegat permanent al României la "Liga NaÈ›iunilor" de la Geneva, fiind ales de două ori (1930 È™i 1931) PreÈ™edinte al acestei organizaÈ›ii internaÈ›ionale. În această calitate a militat, în contra revizionismului din Europa, pentru păstrarea frontierelor stabilite prin tratatele de pace, pentru raporturi de bună vecinătate între statele mari È™i mici, pentru respectarea suveranității È™i egalității tuturor statelor în relaÈ›iile internaÈ›ionale, pentru securitate colectivă È™i prevenirea agresiunii. Contemporanii i-au reproÈ™at apropierea nepotrivită de ministrul de externe al URSS, Maxim Litvinov, ca È™i prea marea incredere arătată liderilor bolÈ™evici. Simpatia deschisă pentru acÈ›iunile stângii politice europene, cu precădere în războiul civil din Spania, a fost, de asemenea, negativ văzută de clasa politică românească a vremii.

         Titulescu È™i-a bazat întreaga activitatea pe problemele majore, fundamentale, ale politicii externe a României. După instaurarea nazismului în Germania, dându-È™i seama de pericolul pe care-l reprezenta acesta pentru România (ca È™i pentru alte state europene), Titulescu a depus o vie activitate în direcÈ›ia întăririi colaborării internaÈ›ionale, în interesul păcii È™i securității europene. Pe această linie politică, Titulescu a semnat la Londra, în 1933, în numele guvernului României, convenÈ›ia de definire a agresorului È™i a depus eforturi remarcabile pentru încheierea în 1933 a Micii ÎnÈ›elegeri È™i pentru încheierea în 1934 a ÎnÈ›elegerii Balcanice, pacte regionale în care vedea o pavăză împotriva agresiunii din partea statelor revizioniste.

          În 1936, regele Carol al II-lea aliniindu-se presiunilor cercurilor de dreapta (pro-naziste) legionare dar È™i externe, îl îndepărtează din toate funcÈ›iile oficiale È™i îl obligă sa se exileze, să-È™i părăsească È›ara. Stabilit la început în ElveÈ›ia, apoi în FranÈ›a, Nicolae Titulescu a propagat chiar È™i în exil prin conferinÈ›e È™i articole de ziare ideea prezervării păcii, anticipând pericolul unui nou război.

    Nicolae Titulescu moare la Cannes (sau Souvrettes, ElveÈ›ia, după Petre Pandrea), după o lungă suferință, la data de 17 martie 1941.

Nicolae Titulescu – „Idealul creator” (anii 1930)

Fragmente audio

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ro/1/17/Titulescu-IdealulCreator.ogg


About Post Author

Lasă un răspuns