Loading Evenimente

« Toate Evenimente

  • Acest eveniment a trecut.

Appletone Party 2019

7 septembrie 2019

E oficial. Ne vedem la #AppletoneParty2019 #RecoltaUrbană #CiderFest cu The Motans, Helen & Parov Stelar. Stay tuned, urmează să anunțăm și alte surprize. ♥ Aici, în event, și pe pagina oficială de Facebook Strongbow România.
.
Vine iar perioada faină a anului când ne strângem pentru #RecoltaUrbană la APPLETONE 2019. Revenim cât ai zice ”ce artiști vin?” cu mai multe detalii. Tu apasă totuși ”going” ca să fii primul care află ce se întâmplă la cea mai mișto adunare a sezonului. #AppletoneParty2019 #RecoltaUrbană #CiderFest

https://www.facebook.com/strongbow.RO/videos/550177535517959/

REGULAMENTUL CAMPANIEI STRONGBOW® “Hai la APPLETONE Party” 9.07.2019 – 23.07.2019
1. ORGANIZATORUL
1.1. Organizatorul campaniei de promovare Strongbow® „Hai la APPLETONE Party” denumită în ceea ce urmează „Campania” este HEINEKEN ROMÂNIA S.A. înmatriculată la Registrul Comerțului Bucureşti sub nr. J 40/12235/2002, CUI 13240781 RO, cu sediul în 013714 Bucureşti, str. Tipografilor nr. 11-15, sector 1, clădirea S-Park, aripa A2-L, etaj 4, denumită în ceea ce urmează “Organizatorul”.
1.2. Campania se derulează prin intermediul agenţiei OGILVY & MATHER ADVERTISING S.R.L , societate comercială cu sediul în str. Calea Grivitei nr. 84-98, etaj 2, Sector 1, Bucuresti, The Podium – WPP Campus (”Agenția”), care se va ocupa de implementarea si derularea activitatilor Campaniei.
1.3. Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului regulament al Campaniei denumit în continuare “Regulamentul”.
1.4. Pentru aducerea la cunoștință a participanților, Regulamentul este întocmit și este disponibil în mod gratuit pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/strongbow.ro/.
1.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica/ completa și/ sau schimba Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei, având obligația de a anunta participanții în mod oficial prin publicarea pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/strongbow.ro/ cu cel puțin 24 de ore înainte de data la care orice modificare/ completare/ schimbare la Regulament va deveni aplicabilă.
2. DREPTUL DE PARTICIPARE
2.1. Se pot înscrie în vederea participării în Campania doar persoanele cu vârsta de 18 ani împlinită până la data de 8.07.2019 (”Participanți”).
2.2. Nu pot participa în Campanie următoarele persoane: (i) angajatii Imputernicitului si cei ai Organizatorului, rudele de gradul I ale acestora (părinți/copii), precum și fratii/surorile, soții/soțiile acestora; (ii) angajații companiilor implicate în realizarea oricăror activități legate de organizarea și desfășurarea Campaniei, rudele de gradul I ale acestora (părinți/copii), precum și frații/surorile, soții/soțiile acestora.
3. DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI
3.1. Campania va începe la data de 8.07.2019 ora 16:00 și se va încheia în data de 23.07.2019, până la ora 23:59.
3.2. Campania se desfășoară online pe pagina https://www.facebook.com/strongbow.ro/.
4. MODALITATEA DE ÎNSCRIERE ÎN CAMPANIE
4.1. Pentru a putea intra în Campanie, Participanții trebuie să răspundă printr-un comentariu la întrebarea: ,,Pe lângă The Motans, ghicești unul dintre artiștii care vor urca pe scena Appletone Party 2019?”.
5. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR CAMPANIEI
5.1. Câștigătorii vor fi desemnați din rândul Participanților înscriși în Campanie prin jurizare, de catre reprezentantii Organizatorului, tinand seama de corectitudinea raspunsului. Primele 20 de raspunsuri corecte vor fi premiate. Desemnarea castigatorilor se va consemna intr-un proces verbal incheiat de catre Organizator.
5.2. Vor fi desemnați 20 câștigători ai acestei Campanii.
Descrierea premiului: 20 invitatii duble (bratari de acces) la APPLETONE, pentru participantul castigator si insotitorul/insotitoarea acestuia, avand si acestia din urma varsta de 18 ani impliniti la data Campaniei.
Petrecerea va avea loc în data de 7.09.2019 în intervalul orar 2:00 pm – 11:59 pm. Toate detaliile despre petrecere și noutățile sunt anunțate aici https://www.facebook.com/events/2330533170495202/, în pagina special dedicată evenimentului.
5.3. Pe întreaga durată a Campaniei, în cazul în care o persoană postează mai mult de un comentariu, doar primul comentariu înscris de Participant va fi luat în considerare.
5.4. Câștigătorii vor fi desemnați și anuntati in ziua de joi, 24.07.2018, în intervalul orar 14:00 – 18:00.
5.5. Pentru a fi acceptat în Campanie, conținutul comentariului trebuie să respecte următoarele criterii: (i) să nu includă niciun element de vulgaritate, să nu se adreseze minorilor ori să conțină elemente ce pot face referire la minori, animale, femei însărcinate, scene ce pot sugera un consum exagerat de alcool etc.; (ii) să nu insinueze consumul abuziv/iresponsabil de alcool, acte de violență, jignitoare sau defăimătoare la adresa niciunei alte persoane sau acțiuni de orice fel care pot pune în pericol o persoană, să nu conțină un limbaj licențios, sa nu reflecte un sens xenofob, rasist ori discriminatoriu, fiind excluse comentariile si imaginile cu caracter religioase, politice ori privind aspecte în general controversate pentru societate. Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge comentariile (postările) care nu respectă aceste cerințe și să elimine din Campanie persoanele care postează astfel de comentarii.
5.6. Cei 20 câștigătorivor fi publicați printr-un document la secțiunea Notes de pe pagina de Facebook Strongbow®: https://www.facebook.com/Strongbow.RO/ și vor fi rugați să trimită Organizatorului mesaj privat pe pagina de Facebook cu datele lor de contact (nume, prenume, numar de telefon, varsta) precum si datele insotitorului/insotitoarei lor (nume, prenume, varsta).
5.7. Toate premiile acestei Campanii trebuie revendicate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, în caz contrar acele premii nerevendicate ori necâștigate din cadrul Campaniei nu mai sunt datorate de către Organizator.
5.8. Niciun premiu nu poate fi inlocuit cu o contravaloare în bani a acestuia, ori cu un alt bun sau serviciu și nici nu va putea face obiectului unei înstrăinări.
5.9. Condiții de validare a câștigătorilor:
· să îndeplinească condițiile de participare prevăzute la art. 2 de mai sus;
· să se înscrie în Campanie prin modalitatea prevăzută la art. 4 de mai sus;
· să respecte criteriile de postare a comentariului prevăzute la punctul 5.5. de mai sus;
· să furnizeze datele de contact prevăzute la punctul 5.6. de mai sus corect și complet în vederea contactării de către Organizator.
6. Încetarea înainte de termen a Campaniei
6.1. Campania poate inceta inainte de termen, in cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de voinţa acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului.
7. Responsabilitate
7.1. Organizatorul este îndreptățit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii sau a companiei HEINEKEN ROMANIA S.A.
8. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
8.1. Informatiile despre prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prezentate in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
8.2. Solicitarile/reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal se pot depune conform indicatiilor din Anexa nr. 1.
HEINEKEN ROMANIA S.A.
Prin,
ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei STRONGBOW® “Hai la APPLETONE Party”
Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –
1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul
In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale persoanelor vizate (participanti si castigatori) vor fi prelucrate de catre:
HEINEKEN ROMANIA S.A., societate inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Bucuresti, Strada Tipografilor, nr. 11-15, sector 1, Cod Unic de Inregistrare 13240781, atribut fiscal RO, numar de ordine de la Registrul Comertului J40/12235/2002 (denumita in continuare “Operatorul”),
prin intermediul:
OGILVY & MATHER ADVERTISING S.R.L , societate comercială cu sediul în in str. Calea Grivitei nr. 84-98, etaj 2, Sector 1, Bucuresti, The Podium – WPP Campus, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”)
Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: HEINEKEN ROMANIA S.A., adresa: București, 013714, str. Tipografilor nr. 11-15, clădirea S-Park, corp A2-L, etaj 4, sector 1, telefon: 021.203.11.11, email: promotii@heineken.com;
Datele de contact ale Responsabilului cu Protectia Datelor HEINEKEN sunt urmatoarele: str. Tipografilor nr. 11-15, clădirea S-Park, corp A2-L, etaj 4, sector 1 Sector 1, 013714, București, email: compliance.romania@heineken.com.
2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei
In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta urmatoarele categorii de date cu caracter personal:
– De la participanti:.
o Datele din contul de Facebook
– De la castigatori:
o nume
o prenume
o numar de telefon
o cont de Facebook
o varsta
Varsta va fi colectata doar pentru a putea verifica daca Participantii au 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Promotie.
Furnizarea datelor cu caracter personal enumerate mai sus este necesara in vederea participarii la Campanie. Refuzul furnizarii lor va avea drept consecinta imposibilitatea inscrierii si participarii la Campanie si ca atare, imposibilitatea castigarii premiilor Campaniei.
Insotitorii castigatorilor vor furniza urmatoarele date personale: nume, prenume, varsta.
3. Scopul prelucrarii
Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitului, dupa cum urmeaza:
Pe perioada Campaniei imputernicitul Organizatorului, Ogilvy & Mather Advertising SRL. va desfasura urmatoarele activitati:
(i) constituie si administreaza, in conditii de deplina siguranta, o baza de date („Baza de date”) care va cuprinde datele cu caracter personal ale participantilor Campaniei, respectiv datele din contul de Facebook al participantilor.
(ii) jurizeaza comentariile primite de la participanti si desemneaza castigatorii
(iii) contacteaza si valideaza castigatorii tuturor premiilor acordate in Campanie.
4. Temeiul juridic al prelucrarii
Datele cu caracter personal ale Participantilor si ale Castigatorilor Campaniei vor fi prelucrate in temeiul contractului reprezentat de Regulamentul Campaniei și a obligațiilor legale care revin în sarcina Operatorului in calitate de Organizator al Campaniei.
5. Destinatarii datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului – Ogilvy & Mather Advertising SRL. In plus datele pot fi dezvaluite si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate de catre Imputerniciti timp de 3 luni de de la incheierea Promotiei.
Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati castigatori vor fi stocate de catre Imputernicit timp de 6 luni de la incheierea Promotiei.
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitilor obligatii similare.
Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse de catre Imputerniciti in termen de 3 luni de la incetarea Promotiei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Promotie.
7. Drepturile persoanelor vizate
In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura persoanelor vizate urmatoarele drepturi:
(i) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
(ii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
(iii) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
(iv) dreptul la restrictionarea prelucrarii;
(v) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;
(vi) dreptul la portabilitate a datelor;
(vii)dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
Persoanele vizate isi pot exercita drepturile mentionatle anterior fie apeland numarul de telefon 021.203.11.11, fie printr-o cerere adresata Operatorului la adresa: str. Tipografilor nr. 11-15, clădirea S-Park, corp A2-L, etaj 4, sector 1, 013714, București, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail: compliance.romania@heineken.com.
8. Securitatea datelor cu caracter personal
Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand persoanelor vizate. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.
9. Modificarea Anexei nr. 1 privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.
10. Alte prevederi
Datele cu caracter personal ale persoanelor vizatevor fi prelucrate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Detalii

Data:
7 septembrie 2019
Eveniment Categories:
,
Eveniment Tags:
,

Organizator

STRONGBOW

Loc de întâlnire

Șos. Străulești, nr. 2, București
Bucuresti, România + Harta Google