Permaculture Social Club #5 – Anthroposophic Medicine

Acest eveniment va fi desfășurat în limba engleză. Traducerea este posibilă în șoaptă, la ureche.

Ce este?
Permacultură Social Club este un prilej de întâlnire a celor pasionați de permacultură, un spațiu de conectare și învățare, o invitație la colaborare, acțiune și la împărtășirea experienței fiecăruia.
Scopul Clubului este de a face cunoscută permacultura și de a consolida o comunitate de oameni cu experiență în domeniu, astfel încât să aducem în concret cât mai multe proiecte ”de permacultură”.

Cine Organizează?
Institutul de Cercetare Permacultură din România este o rețea de profesioniști și antreprenori din diverse domenii profesionale care dezvoltă și sprijină proiecte eco-sociale și etice în România. Susținem practica permaculturii dintr-o perspectivă multidisciplinară, prin cercetare, consultanță, mentorat, educație și implementare de proiecte regenerative cu impact pozitiv asupra mediului și comunității.

Cum este organizat?
Permacultură Social Club este un atelier teoretic participativ care conține o parte teoretică introductivă, dezbateri, exerciții practice exemplificative, spațiu de întrebări și clarificarea următorilor pași. La sfârșit luăm masa împreună și celebrăm ceea ce am învățat.
* Important: acesta este un eveniment responsabil.
Adică încercăm, pe cât posibil, să evităm consecințele negative ale consumului de alimente provenite din comerțul de masă, ambalate în plastic și containere dificil sau imposibil de reciclat.
În schimb, încercăm să ne bucurăm de preparatele făcute în casă de către fiecare dintre noi, cu drag, din ingrediente alese după criterii locale și ecologice, transportate în containere refolosibile.

Cum pot participa?
Nefiind un spațiu de audiență, ci unul de dialog, numărul participanților este de maximum 15. Pentru a vă putea înscrie vă rugăm să completați formularul de mai jos:

https://docs.google.com/forms/d/1gtbkemP7miNOOCnJr1tRsI4Zr1XlOVAnE0gqnHvdWeA/edit?usp=drive_web

Completarea formularului nu garantează participarea. Confirmarea participării se va face Miercuri (26-02-2020). Pentru confirmarea înscrierilor ulterioare acestei date vă rugăm să ne sunați.

Cum funcționează?
Temele discutate vor fi anunțate cu aproximativ o săptămână înainte. Printre participanți vor fi atât ”curioși” și oameni la început de drum ce vor să afle mai multe, dar și persoane cu experiență pe acele subiecte, ce vor să împărtășească și să cunoască și alte perspective.
La această ediție atelierul este susținut de Alex Tudose, membru ICPR și de Szidonia Papp, doctor antroposofic din Ungaria. După absolvirea Universității de Medicină din Budapesta, Szidi a lucrat în spitale ca doctor în Medicină Internă. În această perioadă a realizat că medicina convențională nu are o abordare holistică, pe care a reușit să o găsească în medicina antroposofică. După 2 ani de practică într-o clinică antroposofică din Germania a revenit la Budapesta, unde a co-fondat primul centru comunitar de medicină antroposofică din Ungaria. În 2017 își deschide propria sa clinică de medicină antroposofică în Budapesta, unde ajută oamenii să-și găsească propria lor cale către sănătate.

Tema Atelierului:
Concepte & Tehnici din Agricultura Biodinamică văzute din perspectiva Permaculturii.
Medicina Antroposofică, Remedii, Plante Medicinale
Calendarul Lunar.

Ce vei învăța?

Ce este antroposofia?
Ce este medicina antroposofică (teoretic și practic)?
Cum putem să aplicăm remediile medicinei antroposofice?
Ce este agricultura biodinamică
Calendarul Lunar
Plante Medicinale
Compost
Ce este certificarea DEMETER?

Program:
18:00 – 18:30: Sosirea participanților, Networking
18:30 – 20:00: Workshop
20:00 – 20:30: Q&A
20:30: Cina în comunitate

Locația:
Adresa spațiului este la sediul Institutului de Cercetare în Permacultură din România:
București, Sector 3, Bd. Hristo Botev, Nr. 3, Etaj 5, Ap.11
Pentru nelămuriri, întrebări și confirmări last-minute puteți obține mai multe informații la 0727893073.

Cât Costă?
Organizarea și participarea în cadrul Clubului de Permacultură se face pe baza de transparență, co-responsabilitate și economia darului.
O donație de 30 lei de persoana ar acoperi costurile materiale și umane ale organizării fiecărui eveniment (spațiul, ceaiuri, organizare, promovare etc.).

Ce e nevoie să aduci?
Aparat foto, caiet și pix, orice alt material care te ajută să îți însușești experiența.
Ceva gătit de tine pentru masa în comunitate, pentru ca să ne putem bucura cu toții de abundență.

–––––––––––––––––––––––––––––

Permaculture Social Club București
#5th Edition (Biodynamic Agriculture. Anthroposophic Medicine)

Important: This is an English-speaking event. Translations will be made only as loud as a whisper.

What is it?
Permaculture Social Club is a context where people interested in permaculture can meet, connect and learn. It is an invitation towards collaboration, action and sharing participants’ personal and professional experience.
The Club aims to raise awareness and popularize Permaculture, and also to help build an experienced Permaculture community so that we can materialize as many “Permaculture Projects” as possible.

Who is the organizer?
The Permaculture Research Institute of Romania is a network of professionals and entrepreneurs from various backgrounds, who develop and support ethical eco-social projects in Romania.
We support the practice of permaculture through a multi-disciplinary approach: research, consultancy, mentorship, education and implementation of regenerative projects with a positive impact on the environment and community.

How is it organized?
Permaculture Social club is a participatory theoretical workshop which contains an introductory theoretical part, debates, some practical exercises, space for questions and clarification of our next steps. In the end we have dinner together and celebrate what we have learned.
* Important: This is a Responsible event.
That means that endeavour, as much as possible, to avoid the negative consequences of food bought from the mass commerce, often wrapped in plastic or containers which are difficult or impossible to recycle. We try to enjoy home-made food cooked by each one of us, with care, made from locally-sourced, ecological ingredients, transported in reusable containers.

How can I participate?
Permaculture Social Club is a space destined for dialogue, so the number of participants is limited to 15. To sign up for the event, please fill in the form below:

https://docs.google.com/forms/d/1gtbkemP7miNOOCnJr1tRsI4Zr1XlOVAnE0gqnHvdWeA/edit?usp=drive_web

Filling in the form does not guarantee your participation. The confirmation will be made on Wednesday (26-02-2020). For registrations made after the date mentioned please call us for confirmation.

How does it work?
The theme of the Permaculture Social Club is usually announced approximately one week ahead of the event to ensure that there will be a mix of both experienced participants who will share their experience in the field and also participants who would like to learn more and find out new perspectives. The workshop will be hosted by Alex Tudose, ICPR member, and by Szidonia Papp, an anthroposophical doctor from Hungary. After she graduated from medical university, she worked for several years as an internist doctor in hospitals. During this period she experienced that modern western medicine is lacking a holistic approach. What she was missing, she found in anthroposophical medicine. After two years of practice in an anthroposophical clinic in Germany she returned to Budapest, where she co-founded the first anthroposophical healing center and community in Hungary. From 2017 she has her own private office, where she helps people to find the way to their own health.

The Theme of the Workshop:
Concepts & Techniques from Biodynamic Agriculture seen through the lens of Permaculture.
Anthroposophic Medicine, its Remedies and Medicinal Plants.

What will you learn?
What is anthroposophy?
What is anthroposophical medicine (theoretical and practical)?
What are some anthroposophical remedies we can use?
What is biodynamic agriculture?
Lunar Calendar
Medicinal Plants
Compost
DEMETER Certifications

Schedule:
18:00 – 18:30: Arrival, Networking
18:30 – 20:00: Workshop
20:00 – 20:30: Q&A
20:30: Community Dinner

Location:
The address of the Permaculture Research Institute of Romania is Bucharest, Sector 3, bd. Hristo Botev, nr. 3, etaj 5, ap.11.
For any questions or last-minute confirmations you can find out more information by calling
0727893073.

Are there any fees involved?
Organization and participation in the Permaculture Social Club is based on transparency, co-responsibility and the Gift Economy.
A 30 RON / Person donation would cover the material and human costs of each event (space, upkeep, tea & drinks, organization, promotion etc.)

What should you bring?
Camera, notebook, pen, any other material or aid which can help you embody the experience.
Something delicious cooked by you for sharing during the community dinner, so we can all enjoy abundance.