Dreptul de autor este un drept de proprietate asupra unor bunuri imateriale, iar instrumentul legal de protecţie în România este Legea nr.8 din 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Pentru orice creator şi artist interpret este esenţială cunoaşterea şi înţelegerea reglementărilor naţionale şi internaţionale în acest domeniu, pentru a-şi valorifica munca de creaţie şi/sau interpretare şi pentru a avea baze solide de dezvoltare a relaţiilor în industriile culturale din care face parte. 

Pe parcursul celor două zile vor fi abordate tematicile juridice cele mai relevante din perspectiva creatorului şi a artistului interpret: 
– subiectul şi obiectul dreptului de autor; 
– drepturi morale, drepturi patrimoniale, drepturi conexe şi sui generis; 
– durata protecţiei, limitele exercitării dreptului de autor; 
– drepturile artiştilor interpreţi, drepturile producătorilor; 
– tipuri de opere şi protecţia specifică; 
– cesiunea drepturilor patrimoniale; 
– gestiunea şi apărarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, măsuri de protecţie; 
– organisme de gestiune colectivă, registre naţionale; 
– tipuri de contracte. 

Atelierul va fi susţinut într-o manieră interactivă de jurişti cu o bogată expertiză în domeniu, participanţii având posibilitatea de a dezbate exemplele propuse de lectori şi de a pune în discuţie propriile cazuri şi problematici. 

Locul de desfăşurare: sediul CPPC aflat în clădirea Bibliotecii Naţionale a României, corp B, intrarea rotondă, etajul 2, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti. 

Termen limită pentru înscrieri: 7 iunie 

Contact: Adina Dragu, telefon: 0788905033, email: adina.dragu@cppc.ro 

Lasă un răspuns