De 60 de ani încoace, România a fost reorganizată administrativ pe bază de manevre politice deghizate în emusaiuri economico-sociale. În 1950, cele 58 de judeÅ£e moÅŸtenite de la "vechea orânduire" sunt transformate la îndemnul consilierilor sovietici în 28 de regiuni. Prilej cu care funcÅ£ionarii administraÅ£iei "burghezo-moÅŸiereÅŸti" sunt înlocuiÅ£i cu cei puÅŸi de comuniÅŸti.

În 1952, potrivit principiilor internaÅ£ionalismului proletar ÅŸi viziunii încă de la înfiinÅ£are a PCR, care considera România un stat multinaÅ£ional, opresor de minorităţi, este creată Regiunea Autonomă Maghiară, cu populaÅ£ie majoritar ungurească. În 1960, când cursul politicii regimului Dej se îndepărtează de Moscova îndreptându-se spre comunismul naÅ£ionalist, dus pe culmi de CeauÅŸescu, Regiunea Autonomă Maghiară primeÅŸte teritorii locuite majoritar de români ÅŸi pierde din cele cu populaÅ£ie majoritar maghiară, fiind redenumită, după "ameliorarea etnică", R. MureÅŸ Autonomă Maghiară.
""

""

În 1968, CeauÅŸescu dizolvă sistemul regiunilor de tip sovietic ÅŸi reinstaurează judeÅ£ul ca unitate administrativ-teritorială. Cu această ocazie, funcÅ£ionarii fideli regimului Dej sunt înlocuiÅ£i cu oamenii lui CeauÅŸescu, iar R. MureÅŸ Autonomă Maghiară este spartă în judeÅ£e, cuvântul "autonomie" fiind ÅŸters de peste tot.

Acum, aÅŸa cum voinÅ£a tovarăşului Stalin era invocată în anii ’50 pentru redesenarea obligatorie a hărÅ£ii României, gruparea Băsescu-Boc invocă Uniunea Europeană ca nou topograf nemilos al regiunilor. "Nu facem regiuni din judeÅ£e, nu ne dă UE bani". Ziarul Gândul a demontat această absurditate manipulatorie a guvernului: cum e ÅŸi firesc, Bruxellesul spune că atribuirea de fonduri UE se bazează pe calitatea ÅŸi cantitatea proiectelor prezentate de o Å£ară, ÅŸi nu pe mărimea unităţii administrative, care rămâne la latitudinea autorităţilor. Pe scurt, dacă nu eÅŸti în stare să generezi proiecte valabile, poÅ£i să ai ÅŸi o singură regiune, cât Å£ara, cu capitala la Cotroceni, ÅŸi nu primeÅŸti nimic.

Dârdora geografică ce i-a cuprins pe guvernanÅ£i nu Å£ine de fondurile europene, ci de alegerile româneÅŸti din 2012. Aidoma lui Dej ÅŸi CeauÅŸescu, dl.Băsescu ÅŸi ai săi urmăresc să-ÅŸi întărească controlul în teritoriu cu ocazia unei asemenea reîmpărÅ£iri pentru a forÅ£a rezultatele electorale în condiÅ£iile popularităţii prăbuÅŸite a PDL. ReînfiinÅ£area unui soi de Regiune Autonomă Maghiară contra voturi ar putea fi un târg oricând posibil.

Dincolo însă de acest nivel al machiaverlâcului politic, apare încă o dată, după planul de revizuire a ConstituÅ£iei, "complexul Cuza" care-l bântuie pe dl. Băsescu. ConÅŸtient că din mandatele lui nu rămâne mai nimic sub specia Istoriei, dl. PreÅŸedinte se dă de ceasul morÅ£ii să-ÅŸi marcheze epoca în calitate de "reformator". Dacă în toÅ£i aceÅŸti ani, obsedat de bătălii meschine, n-a reuÅŸit să schimbe România, măcar să schimbe harta României.

Dacă poporul e prost, leneÅŸ ÅŸi nu-l merită pe dl. Băsescu, atunci măcar să aibă ÅŸi domnia-sa, ca orice autocrat care se respectă, o Românie desenată în capul lui.


About Post Author

Lasă un răspuns