Designul și arta merg perfect împreună la #AWAKE3

AWAKE este experiența boutique completă: ARTDOOR, galeria în aer liber și-a anunțat câștigătorii din acest an & #BohemianBlast Capsule a anunțat cei 7 designeri.

#AWAKE3 este o experiență imersivă și fantezistă, care combină arta, muzica și moda. Un loc de exprimare liberă, o celebrare a craftmanship-ului și a designului, un hotspot cultural în care estetica și ideile se reunesc.

În acest an, galeria ARTDOOR va fi îmbogățită de instalații arhitecturale unice și interactive. Câștigătorii competiției de proiecte din acest an:

  • Ruxandrei Neagoș și Simonei Abagiu – lucrarea looped. cultural ecology through plastic while using it.
  • Giuseppe Vultaggio, Juliette Antoni (FR), Cerasela Preotescu (RO) – lucrarea The Room Between the Clouds.
  • Mențiunea specială merge la Sabin Dumitriu, Claudia Voinea – lucrarea The Door.
Mai multe despre competiția ARTDOOR

Universul creativ #AWAKE3 este de asemenea augmentat prin intermediul colecției capsulă #BohemianBlast, care este acum completă.

7 tineri designeri s-au alăturat pentru a crea colecția #BohemianBlast Capsule inspirată de tema festivalului. Astfel, au apărut cele 7 creații care unesc inovația cu utilitatea pentru a aduce la viață stilul #BohemianBlast.

ALEXANDRA VIRVAN: FAUVISM

Inspirată de mișcarea artistică a „fauvismului” și ideea de psihedelic, creația stimulează simțurile jucându-se cu volume și materiale.

descoperă mai multe

BIANCA ILONCA: ALMOST FAMOUS

Creația pornește de la conceptul de artă efemeră pentru suflet. Este o intersecție a artei și emoției, o analiză convingătoare a societății.

descoperă mai multe

DIANA TACHE:  ROCOCO REVIVAL 

Creația este inspirată din stilul Rococo și combină opulența cu delicatețea materială a detaliilor care completează ansamblul vizual.

descoperă mai multe

VERONICA TOMOS: DIGITAL REVELLER

O prezentare vizuală despre conexiunea permanentă cu tehnologia și modul în care ființa umană este inspirată și influențată de spațiul virtual..

descoperă mai multe

VLADIMIR SIBRU: HOT QUEEN

Conceptul este construit din valorile și credințele boeme și creează un personaj: „Hot Queen” care este definit de artă, creație și haos și vede moda ca un mod exploziv și flamboiant de auto-exprimare.

descoperă mai multe

RALUCA GHEORGHE: VISIONARIA

Visarea înseamnă transparență, când ochiul minții vede dincolo de formele materiale. Acest concept se traduce printr-un spirit îndrăzneț și puternic.

descoperă mai multe

FERENCZ BORBALA: THE RETURN OF THE SHRED

Din silueta costumului istoric, o ținută contemporană este construită din haine hibrid din materiale reciclate, combinate cu elemente prețioase, care au un efect ieșit din comun. Creația vorbește despre sustenabilitate, reciclare și recombinare.

descoperă mai multe

Noile abonamente Sleepy Bird sunt acum disponibile pe  tickets.awakefestival.ro, iabilet.ro și eventim.ro, la prețurile de: 209 lei (bilet acces 4 zile) și 239 lei (bilet acces 4 zile + camping).

AWAKE se desfășoară timp de 4 zile, între 15 și 18 august pe domeniul Teleki, în Gornești, Mureș.

#AWAKE3 offers you the complete boutique experience – ARTDOOR , the open-air gallery exhibitors announced & #BohemianBlast complete capsule

#AWAKE3 is a whimsical immersive experience which mixes art, music and fashion to create a melting pot of cultures and experiences. A place of free expression, a celebration of craftmanship and design, a cultural hotspot where aesthetics and ideas come together. #AWAKE3 builds a community based on self-discovery, communication and soul searching through art therapy.

This year, the open-air gallery ARTDOOR will be enriched by marvelous, interactive architectural installations. The open call announces the following winners:

  • Ruxandra Neagos si Simona Abagiu – the work looped. cultural ecology through plastic, while reusing it. 
  • Giuseppe Vultaggio , Juliette Antoni (FR), Cerasela Preotescu (RO) – the work The Room between the clouds
  • Special mention to Sabin Dumitriu, Claudia Voinea – the work The Door
More about ARTDOOR competition

The creative universe of #AWAKE3 is also augmented via #BohemianBlast Capsule which is now complete.

7 young designers have come together inspired by #AWAKE3 theme and they created a unique fashion collective. The result is 7 custom made outfits that unite innovation with utility.

ALEXANDRA VIRVAN: FAUVISM

Inspired by the artistic movement of „Fauvism” and the idea of psychedelic, the creation stimulates the senses by playing with volumes and materials.

read more

BIANCA ILONCA: ALMOST FAMOUS

The creation starts with the concept of ephemeral art for the soul. It is an intersection of art and emotion, a compelling analysis of society.

read more

DIANA TACHE:  ROCOCO REVIVAL 

A mix of opulence with the material delicacy of the details that complete the visual ensemble defines the outfit created.

read more

VERONICA TOMOS: DIGITAL REVELLER

A visual discussion about the on-going, non-stop connection with technology and how the human being is inspired and influenced by the virtual space.

read more

VLADIMIR SIBRU: HOT QUEEN

The concept is constructed from the values and beliefs of the New Bohemia and a persona is created: the „Hot Queen” who vibrates on high intensity for art, creation, and chaos and sees fashion as an explosive and flamboyant mode of self-expression and intuitive sense of beauty.

read more

RALUCA GHEORGHE: VISIONARIA

Dreaming means transparency when the eye of the mind sees beyond the material forms. This concept translates into the outfit as it immortalizes a bold and powerful spirit.

read more

FERENCZ BORBALA: THE RETURN OF THE SHRED

From a historical costume silhouette, a contemporary outfit is made out of hybridized clothes with recycled materials combined with precious elements, rendering an uncanny effect. The creation talks about sustainability, upcycling and recombining.

read more

We’re so excited to interact with these creators on Teleki ground.

Sleepy Bird tickets are available on tickets.awakefestival.roiabilet.ro and eventim.ro for 209 Lei (full-pass) and 239 Lei (full-pass with camping).

AWAKE 2019 takes place from 15th to 18th of August on the mesmerizing grounds of Teleki Castle in Gornesti, Mures.

About Post Author

Lasă un răspuns