Deşi pe piaţa muncii este o criză mai degrabă de forţă de muncă decât de job-uri, în continuare zeci de mii de români experimentează fără voia lor calitatea de şomer. Puţini dintre ei ştiu că la angajare pot beneficia de diverse prime, în funcţie de situaţia în care se află.

Cele mai cunoscute drepturi pe care le oferă sistemul public de ocupare în cazul şomerilor sunt indemnizaţia de şomaj (care se cuvine absolvenţilor şi celor care rămân fără locul de muncă, în anumite condiţii) şi dreptul de a beneficia de formare profesională gratuită (accesul la diverse cursuri organizate în cadrul agenţiilor de şomaj).

Şomerii au, însă, posibilitatea de a încasa şi alte drepturi băneşti dacă îşi găsesc un loc de muncă în perioada de şomaj, condiţia fiind însă, în toate cazurile, aceea de a fi înregistrat în sistemul public de ocupare. Iată câteva drepturi, prezentate pe scurt, pe care nu toţi şomerii le cunosc:

• Completarea veniturilor salariatului prin acordare 30% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj Dacă ai statutul de şomer, primeşti indemnizaţie, iar în acest timp ţi-ai găsit un job, ai dreptul ca până la sfârşitul perioadei în care ţi se cuvenea indemnizaţie de şomaj să primeşti un venit de completare.

„În temeiul art.72 din lege, persoanele prevăzute la art.17 alin.(1), cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţia de şomaj, potrivit legii, şi care se angajează cu normă întreagă, conform prevederilor legale în vigoare, şi, ca urmare a angajării, le încetează plata indemnizaţiei de şomaj, beneficiază, din momentul angajării până la sfârşitul perioadei pentru care erau îndreptăţite să primească indemnizaţia de şomaj, de o sumă lunară, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând 30% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj, stabilită şi, după caz, reactualizată conform legii“, spune legislaţia.

Pentru a beneficia de acest drept trebuie să îndeplineşti trei condiţii:

• Angajarea să fie cu normă întreagă, conform prevederilor legale

• Încadrarea în muncă să fie pe perioadă nedeterminată sau perioadă determinată mai mare de 12 luni

•  Persoanele se încadrează la angajatori cu care nu au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani

Pe site-ul ANOFM găsiţi de asemenea şi lista documentelor necesare, precum şi amănunte despre drumul pe care îl aveţo de parcurs pentru a intra în posesia acestui drept.

• Prima de inserţie

În cazul absolvenţilor aflaţi la primul loc de muncă, încadrarea le poate adduce şi o primă de inserţie. Condiţia, din nou, este aceea de a fi şomer înregistrat în reţeaua publică ANOFM.

Dreptul este prevăzuit în Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

„În temeiul art.731 din lege, absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă de inserţie egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare la data încadrării.

Prima de inserţie se acordă în două tranşe, astfel:

a) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării;

b) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare“, sunt precizările ANOFM.

Prima de inserţie se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

– La data absolvirii studiilor absolventul nu are raport de muncă sau de serviciu

– Absolventul este înregistrat în evidenţele agenţiei în termen de 60 zile de la absolvire

– Încadrarea în muncă a absolventului este în termen de 60 zile de la data absolvirii, ulterior înregistrării la agenţie

– Nu a mai fost angajat după data absolvirii studiilor la un alt angajator

– Angajarea este cu normă întreagă, conform prevederilor legale şi pe o perioadă mai mare de 12 luni

– Absolventul se încadrează la angajator cu care nu a fost în raport de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani

– Absolventul se încadrează  la angajatori care nu au obligaţia, potrivit legii, de a-l angaja.

Lista documentelor necesare o găsiţi, ca şi în cazul celorlalte drepturi prezentate, pe pagina oficială a ANOFM.

• Prima de activare

Prima de activare este un drept care se acordă şomerilor înregistraţi în sistemul public de ocupare care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în anumite condiţii. Este în cuantum de 1.000 lei, neimpozabili, şi se acordă în două tranşe. „

Şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă de cel puţin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 1.000 lei, neimpozabilă.

Persoanele care beneficiază de prima de activare au dreptul la menţinerea acesteia şi în situaţia în care, în perioada de 3 luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la primul angajator şi se încadrează, în termen de 30 de zile, la un alt angajator, în aceleaşi condiţii.

Prima de activare se acordă persoanei care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

•   Este înregistrată la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă de cel puţin 30 de zile  şi nu beneficiează de indemnizaţie de şomaj

•  S-a angajat cu normă întreagă, pentru o perioadă  mai mare de 3 luni

•   În ultimele 12 luni anterioare angajării nu a lucrat la acel angajator

•   Nu a beneficiat de primă de activare în ultimele 12 luni.

Prima de activare se acordă în două tranşe, astfel:

a) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării;

b) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 3 luni de la angajare. Nu beneficiază de prima de activare:

a) persoanele care se încadrează în muncă, conform legii, pe perioadă determinată de cel mult 3 luni, iar ulterior încadrării în muncă se schimbă durata încadrării în muncă pe perioadă determinată mai mare de 3 luni sau nedeterminată;

b) persoanele care se încadrează în muncă, conform legii, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, în termen de 30 de zile de la data încetării plăţii indemnizaţiei de şomaj conform art. 44 lit.l) din Legea 76/2002.

Prima de instalare Prima cu cel mai mare cuantum prevăzut de lege se acordă acelor şomeri care aleg să-şi schimbe domiciliul pentru că au găsit un loc de muncă la o distanţă de cel puţin 50 km depărtare de casă. Această primă poate aduce până la 15.500 lei/familie.

„Persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul ori îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia pot beneficia de o primă de instalare, neimpozabilă, destinată stimulării încadrării în muncă, asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, şi/sau pentru reîntregirea familiei, după caz.

Prima de instalare se acordă şi persoanelor de cetăţenie română care şi-au exercitat dreptul la libera circulaţie a lucrătorilor în spaţiul Uniunii Europene şi Spaţiul Economic European pe o perioadă de cel puţin 36 luni“, se menţioneazăpe site-ul ANOFM.

Prima de instalare se acordă în cuantum diferenţiat, astfel:

a) 12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi care se încadrează în muncă într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa;

b) 15.500 lei pentru persoanele prevăzute anterior şi sunt sunt însoţite de membrii familiei în sensul Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, iar în cazul familiei monoparentale, în situaţia în care sunt însoţite de copilul sau copiii aflaţi în întreţinere.

În cazul în care ambii soţi îndeplinesc condiţiile de acordare a primei de instalare, unul va primi suma prevăzută 12.500 lei, iar celălalt va primi o primă instalare în cuantum de 3.500 lei.

Prima de instalare se acordă în două tranşe, astfel: a) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data instalării; b) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare. Dacă pentru noul loc de muncă angajatorul îi acordă spijin noului angajat pentru plata chiriei, atunci acesta nu mai poate beneficia de prima de instalare în cuantumurile amintite mai sus.

„În situaţia în care angajatorul sau autorităţile publice locale sau centrale asigură locuinţă de serviciu ori suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de instalare se acordă într-o singură tranşă (la data instalării) în cuantum diferenţiat, astfel:

a) 3.500 lei pentru persoana înregistrată ca şomer şi care se încadrează în muncă într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabileşte reşedinţa;

b) 6.500 lei pentru persoana înregistrată ca şomer este  însoţită de membrii familiei în sensul Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, iar în cazul familiei monoparentale, în situaţia în care sunt însoţite de copilul sau copiii aflaţi în întreţinere;

c) 3.500 lei pentru fiecare soţ în cazul în care ambii soţi îndeplinesc condiţiile de acordare a primei de instalare Prima de instalare se acordă în cazul în care persoana solicitantă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

• Are domiciliul sau reşedinţa ori îşi stabileşte noul domiciliu sau noua reşedinţă în zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate aprobat prin H.G. nr.903/29.11.2016 ;

• Este înregistrată ca şomer la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă;

• Încadrarea în muncă se face într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu sau reşedinţă;

• În localitatea de domiciliu sau de reşedinţă – de unde pleacă – să fi locuit o  perioadă  de cel puţin 36 luni;

• Schimbarea domiciliului sau stabilirea reşedinţei se face în localitatea unde se încadrează sau în localităţile învecinate acesteia;

• Nu revine la vechiul domiciliu sau vechea reşedinţă într-o perioadă de 12 luni de la angajare;

• Angajarea este cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni ;

• În ultimii 2 ani anteriori  angajării nu a mai lucrat la acel angajator

• În ultimii 2 ani anteriori angajării nu alucrat la administratorii/asociaţii angajatorului (în situaţia în care angajatorul are mai mulţi administratori/asociaţi);

• Nu a beneficiat de prima de încadrare sau prima de instalare în ultimele 36 luni premergătoare solicitării primei de mobilitate.

• Nu deţine în proprietate sau coproprietate o locuinţă în localitatea în care se încadrează în muncă sau în localităţile învecinate acesteia sau în localitatea în care îşi schimbă domiciliul sau îşi stabileşte reşedinţa sau în localităţile învecinate acesteia, atât persoana solicitantă cât şi soţul/soţia, copii aflaţi în întreţinere

• Angajatorul sau autorităţile administraţiei publice locale sau centrale nu asigură locuinţă de serviciu şi nu suportă cheltuielile aferente chiriei din fonduri ale angajatorului sau din fonduri publice;

Lista documetelor necesare acordării acestei prime este foarte lungă şi poate fi regăsită AICI.

• Prima de încadrare Şomerii care vin din anumite localităţi menţionate în Planul national de mobilitate ca fiind localităţi din mediul rural cu grad de marginalizare peste medie şi grad de marginalizare severă pot beneficia pentru 12 luni de o primă care să-I ajute să-şi susţină costurile cu deplasarea.

„Persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa, pot beneficia de o primă de încadrare, neimpozabilă.

Prima de încadrare se calculează la 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporţional cu numărul de zile în care persoanele în cauză desfăşoară efectiv activitatea la angajatorul la care se realizează încadrarea în muncă.

Prima de încadrare se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

• Persoana solicitantă are domiciliul sau reşedinţa în zonele prevăzute în Planul naţional de mobilitate – H.G. nr. 903/29.11.2016

• Persoana solicitantă să fie înregistrată ca şomer la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă • Încadrarea în muncă să fie într-o localitate  situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea de domiciliu sau reşedinţă

• Angajarea să fie cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni • În ultimii 2 ani anteriori angajării să nu mai fi lucrat la acel angajator

• În ultimii 2 ani anteriori angajării să nu fi lucrat la administratorii/asociaţii angajatorului ( în situaţia în care angajatorul are mai mulţi administratori/ asociaţi);

• Nu a beneficiat de prima de încadrare sau prima de instalare în ultimele 36 luni premergătoare solicitării primei de mobilitate

• Nu deţine în proprietate sau coproprietate o locuinţă în localitatea în care se încadrează în muncă sau în localităţile învecinate acesteia atât persoana solicitantă cât şi soţul/soţia, copii aflaţi în întreţinere.

• Angajatorul sau autorităţile administraţiei publice locale sau centrale nu asigură transportul sau nu suportă cheltuielile aferente Prima de încadrare se acordă la cerere, pe o perioadă de 12 luni.

• Prima de relocare

O altă primă cu un cuantum generos este prima de relocare, acordată ca un spirjin pentru plata chiriei şomerului care trebuie să-şi schimbe domiciliul pentru a putea lucra, într-o localitatea aflată la cel puţin 50 km depărtare.

Prima este de până al 900 lei/lună, însă se acordă în condiţiile unui venit net maxim/familie.

„În temeiul art.762 alin. (1) din lege, persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia, beneficiază, la cerere, de o primă de relocare, neimpozabilă, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, dar nu mai mult de 900 lei.

Conform alin.(2) al aceluiaşi articol, prima de relocare prevăzută la alin.(1) se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către acestea în situaţia în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora nu depăşesc suma de 5.000 lei/lună.

Potrivit alin.(3), persoanele singure şi familiile prevăzute la alin.(2) sunt definite în sensul art. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin sintagma cheltuieli pentru locuire prevăzută la alin.(1) se înţelege cheltuielile necesare pentru plata chiriei şi a utilităţilor în noul domiciliu sau noua reşedinţă, astfel cum este prevăzut la alin.(4) al aceluiaşi articol. Alin.(5) dispune expres că, în situaţia în care angajatorul sau autorităţile administraţiei publice locale sau centrale asigură locuinţă de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente chiriei din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de relocare nu se acordă. Conform alin.(6), prima de relocare stabilită în cuantumul prevăzut la alin.(1) se acordă lunar, pe o perioadă de cel mult 36 de luni, în situaţia în care în această perioadă sunt respectate condiţiile prevăzute la alin.(1) şi (2).

În temeiul art.763 alin.(1) din aceeaşi lege, prima de relocare prevăzută la art.762 se acordă la cerere şi nu se cumulează cu prima de activare, cu prima de încadrare sau cu prima de instalare prevăzute la art.732, la art.74, respectiv la art.75.

Beneficiază de prima de relocare persoanele care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni, astfel cum prevede alin.(2) al aceluiaşi articol“, sunt precizările de pe site-ul ANOFM.

!!! Nu beneficiază de prima de relocare:

a) persoanele care au mai beneficiat de o primă de relocare sau de una dintre primele prevăzute la art.74 şi 75, în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de relocare;

b) persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;

c) persoanele care se încadrează la angajatori la care calitatea de administrator/asociat este deţinută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat şi la alţi angajatori cu care persoanele au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;

d) persoanele pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost suspendată potrivit art.45 alin.(1) lit.c), iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizaţiei de şomaj încetează potrivit art.44 lit.a);

e) absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe posturi în condiţiile legii;

f) absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă;

g) persoanele care deţin în proprietate sau coproprietate o altă locuinţă în localitatea în care îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa sau în localităţile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă.

Potrivit alin.(4) al aceluiaşi articol, persoanele care beneficiază de prima de relocare au dreptul la menţinerea acesteia şi în cazul în care, în perioada de 36 de luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la angajatorul la care s-au încadrat în muncă şi se încadrează în termen de 30 de zile la un alt angajator, în aceleaşi condiţii.

Condiţii

•      Persoana solicitantă să fie înregistrată ca şomer la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă; •      Încadrarea în muncă să fie într-o localitate  situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu sau reşedinţă;

•      Schimbarea domiciliului sau stabilirea reşedinţei se face în localitatea unde se încadrează sau în localităţile învecinate acesteia;

•      Să nu revină la vechiul domiciliu sau vechea reşedinţă într-o perioadă de 12 luni de la angajare;

•      Venitul net lunar al persoanei solicitante împreună cu veniturile nete lunare ale membrilor săi de familie (soţ/soţie, copii în întreţinere) să nu depăşească suma de 5000 lei/lună;

•     Persoana solicitantă împreună cu membrii săi de familie nu deţine în proprietate sau în coproprietate o altă locuinţă în localitatea în care îşi schimbă domiciliu sau îşi stabileşte reşedinţa sau în localităţile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă, sau soţul/soţia, copiii aflaţi în întreţinere.

•      Încadrarea în muncă să fie cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni; •      În ultimii 2 ani anteriori  angajării să nu mai fi lucrat la acel angajator;

•      În ultimii 2 ani anteriori  angajării să nu fi lucrat la administratorii/asociaţii angajatorului ( în situaţia în care angajatorul are mai mulţi administratori/ asociaţi);

•      Nu a beneficiat de prima de relocare, primă de încadrare sau prima de instalare în ultimele 36 luni premergătoare solicitării primei de relocare;

•      Persoanele al/a căror soţ/soţie nu a beneficiat de prima de relocare sau de una dintre primele prevăzute la art.74 şi 75 în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de relocare.

sursa: adevarul

About Post Author

Lasă un răspuns